Foglalkozásegészségügy

Alapszolgáltatásaink:

 • Munkaköri alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli és záró) elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése
 • A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciónak kitett esetek kivizsgálása
 • A munkavállalók fogadása, és szükség esetén orvosi ellátásban való részesítése a FirstMed orvosi rendelőjében, vagy előzetes megbeszélés alapján a cég telephelyén
 • Munkahigiénés szemle* a munkavégzés egészségkárosító hatásainak feltárása érdekében
 • Tanácsadás egyéni védőeszközök használata esetén
 • A megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálata
 • A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozása
 • A 2. csoportba tartozó („hivatásos”) gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok kivitelezése
 • Elsősegélynyújtással kapcsolatos tanácsadás
 • A munkakörrel kapcsolatos védőoltások beadása

Kiegészítő szolgáltatásaink:

 • Foglalkozás-egészségügyi rendelés megegyezés szerinti időben a FirstMed rendelőjében vagy a megrendelő telephelyén
 • Menedzser szűrés
 • Éves Egészségbérletek
 • Diagnosztikai vizsgálatok (EKG, Tűdőszűrés, Mammográfia)
 • A kockázatelemzés jóváhagyása. A foglalkozás-egészségügyi orvos tanácsadóként vesz részt a dokumentum elkészítésében
 • Ergónomiai tanácsadás
 • B kategória – jogosítvány alkalmassági vizsgálat
 • Kiegészítő szakorvosi vizsgálatok végzése

Miért van rá szükség?

bigstockphoto_Office_Workers_1172262A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével tartozik gondoskodni a munkavállalók munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról. A szolgáltatás kötelező igénybevétele azonban nem „szükséges rossz” a munkaadó számára. A vizsgálatokkal lehetővé válik a dolgozók munkahelyi megterhelésének személyhez adaptálása, a foglalkozási megbetegedések elkerülése, illetve a kialakuló betegségek korai diagnosztizálása is. Mindennek eredményeképp a dolgozó megterhelése csökken, íly módon táppénzes napok száma pozítivan változik.
Tehát a foglalkozás-egészségügyi ellátás olyan elsősorban preventív szolgálat, amelynek feladata a munkavállalók egészségvédelme, egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat két módon biztosítható a munkahelyen: vagy a munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot, vagy külső szolgáltatót vesz igénybe. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat tevékenysége a megrendelő által üzemeltetett munkahely tartalmi és helyi ismeretében az ott dolgozók foglalkozásegészségügyi besorolásával** indul. Ezt követi a munkavállalók munkaalkalmassági vizsgálata, a szakorvos megvizsgálja a munkavállaló testi, szellemi és lelki egészségi állapotát. A foglalkozás- egészségügyi vizsgálat továbbá kiterjed a munkahelyi megterhelés és egyéb tényezők figyelembe vételére illetve a munka adaptálására vonatkozó javaslattételre.

*Munkahigiénés szemle: A munkahigiénés szemlére a munkavégzés egészségkárosító hatásainak feltárása érdekében a megbízó telephelyén kerül sor. A munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális) tényezők felismerése, megjelölése lehetőséget ad javaslat tételére, a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére, csökkentésére.

**Osztályba sorolás: A munkavállalók tevékenységi körük szerint kerülnek besorolásra. A besorolást a munkáltató készíti el a foglalkozás-egészségügyi szolgálat aktív közremükődésével. A besorolás kategóriái a következők: “A”, “B”, “C”, “D”.

További információért a kategóriákkal kapcsolatban kattintson ide.

A beutalót innen nyomtathatja ki.

 

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

Vasárnapi nyitvatartás!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy május 19-től klinikánk minden vasárnap nyitva tart. Belgyógyászaink 9:00 és 15:00 óra között várják a sürgős orvosi ellátást igénylő pácienseinket.

You have Successfully Subscribed!