PszichoterápiaA pszichoterápia olyan kapcsolat pszichoterapeuta és beteg között, amelyben a kommunikáció arra irányul, hogy a beteg képessé váljon addig megoldhatatlannak tűnő, környezetéből, viselkedéséből vagy személyiségéből fakadó problémákat megoldani.
A pszichoterápiák fejlődése során az emberi viselkedés és gondolkodás törvényszerűségeire épülő számos technikát dolgoztak a kívánt viselkedésváltozás és gondolkodás módosulás elérésére. A pszichoterápiában minden a páciens beleegyezésével történik, beleértve a célok kitűzésétől a célok eléréséhez vezető módszerekig. A pszichoterápia lényege, hogy a kliens erői, rejtett képességei és lehetőségei kibontakozhassanak.

A modern pszichoterápiák alapfeltevése, hogy a tüneteket rossz beidegzések, hibás viselkedések, téves következtetések és nem megfelelő érzelmi reakciók okozzák. A pszichoterápiában a pszichoterapeuta segítségével ezen tünetek hátterében álló problémákat feltárják és közös megegyezéssel módosítják. A pszichoterápia ilyen értelemben egy tanulási folyamat, egy tréning, amelyben a korábbi rossz helyzetmegoldásokat és helyzetértelmezéseket felváltják olyanokkal, melyek jobban segítik a hatékony alkalmazkodást. A jelenre irányuló un. kognitív viselkedésterápiák a leghatékonyabb pszichoterápiás módszerek például a pánik és az agorafóbia gyógyításában.